Schepen Torfs trekt groene lijst

Huidig milieuschepen Luc Torfs zal bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober de lijst trekken van Groen in Brecht. Lokaal partijvoorzitster en provincieraadslid Karin Van Hoffelen wordt uitgespeeld op de tweede plaats.


Lijstduwer wordt kunstenaar Jan Demey, medeoprichter van het vroegere Agalev. Groen heeft de ambitie om van één naar minstens twee zetels te gaan in de Brechtse gemeenteraad. Groene doelstellingen in de volgende legislatuur zijn een goed armoedebeleid uitstippelen, het oplossen van bestaande mobiliteitsproblemen (vooral in deelgemeente Sint-Job), het vrijwaren van open ruimte en natuurgebieden en meer inspraak bieden aan de burgers. Groen biedt op zijn lijst trouwens ook kansen aan de jeugd. "Een derde van onze kandidaten is dertig jaar of jonger", merkt voorzitster Van Hoffelen op. "Van die negen jongeren vinden we er maar liefst zes terug binnen de eerste tien plaatsen." (KDC)