"Onze dochter voelt zich hier perfect"

EERSTE AUTISMEKLASJE VAN VLAANDEREN IN GEWONE SCHOOL

De opening zorgde voor een klein feestje in de school Maria Middelares.
Foto Toon Verheijen De opening zorgde voor een klein feestje in de school Maria Middelares.
Een Vlaamse primeur in Sint-Job-in-'t-Goor. Basisschool Maria Middelares heeft sinds gisteren twee klasjes die strikt gezien bestempeld worden als klasjes in het buitengewoon onderwijs, maar ze zijn gevestigd in de reguliere school Maria Middelares in Sint-Job. De school kreeg bezoek van de topman van het Katholiek Onderwijs Lieven Boeve.

Het implementeren van de twee klasjes voor kinderen met de diagnose ASS (Autisme Spectrum Syndroom) lijkt misschien simpel, maar in de praktijk is het dat toch niet. Er is speciaal opgeleid onderwijspersoneel en specifieke begeleiding nodig. Die zijn op een 'gewone' school niet aanwezig. In Brecht slaan drie scholen de handen in elkaar. Basisschool Sint-Rafaël en Kristus Koning bieden beiden buitengewoon lager onderwijs aan. Maria Middelares is dan weer de school waar het 'gewone' basisonderwijs wordt aangeboden. Nu zijn er dus twee 'speciale' klasjes in Maria Middelares. " We hebben uiteindelijk vijf inschrijvingen in de kleuterklas en vier in de eerste klas", vertellen Filip Van Herck en Ilse Peeters (Maria Middelares), Vanessa Van Loo (Kristus Koning) en Ilse Hermans (Sint-Rafaël). "Dat is een mooi begin om ons nieuw project te laten groeien. We zijn in elk geval blij dat we vanuit de koepel van Katholiek Onderwijs de nodige belangstelling krijgen."

Begeleiding

Lena (9) is een van de nieuwe leerlingen. Ze voelt zich de eerste dag meteen goed. Ook haar ouders zijn tevreden. "Voor ons is dit een schitterend initiatief", vertelt papa Benny Cockx uit Zoersel. "Vroeger was het zo dat onze dochter kine en extra begeleiding kreeg van logopedisten, omdat ze naar een 'gewone' school ging maar wel extra begeleiding nodig had. Dat was altijd na de schooluren. De vrije tijd die ze had, werd dus meer dan regelmatig opgeslorpt door extra dingen. Er was ook maar twee uur extra begeleiding voorzien. Nu gaat alles binnen de schooluren gebeuren. Ze zal dus elke dag thuis kunnen komen met een 'vrij' gevoel. Geen extra verplaatsing naar hier of daar. Ze krijgt hier ook echt individueel aangepast onderwijs. Ik hoop echt dat dit project volgehouden wordt en dat het alleen maar uitgebreid wordt. Uiteindelijk is het ook een enorme ervaring voor het onderwijspersoneel. Zowel vanuit het 'gewone' als het 'buitengewone' kunnen ze van elkaar leren."

Opmerkelijke gast

Een van de opmerkelijke gasten was Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Dit is een schitterend project dat we eigenlijk alleen maar mee willen stimuleren om uit te breiden", aldus Boeve. "Willen we hiermee het buitengewoon onderwijs afschaffen? Neen! Absoluut niet. Uiteindelijk zal dit project voor een hele groep leerlingen met bijzondere noden géén oplossing zijn. Buitengewoon onderwijs in de strikte vorm moet en zal er altijd zijn. Maar waar het kan, moeten we wel streven naar vormen van samenwerking als deze. Het integreren van klasjes als deze in het 'gewone' onderwijs is perfect mogelijk."