Scholen krijgen vijftien nieuwe verkeersborden

De gemeente Brasschaat trekt 70.000 euro voor vijftien nieuwe dynamische verkeersborden aan zeven scholen in de gemeente. De bestaande borden worden herplaatst.

Een dynamisch bord bestaat uit kleine led-lampen die vanop afstand aan of afgezet kunnen worden. Het bord kan aan- of uitgezet worden afhankelijk van de verkeerssituatie. Meestal worden ze aangezet kort voor en na de schooluren.


Op andere tijdstippen, in het weekend en tijdens schoolvakanties kan het bord ofwel worden uitgezet zodat de gewone snelheidslimiet van 50 of 70 kilometer per uur geldt. Maar gemeente en politie houden het niet alleen op het plaatsen van borden.

Extra snelheidscontroles

"We organiseren ook fiets- en voetgangersexamens en een fietsbehendigheidsparcours waarmee we vorig jaar bijvoorbeeld 1.482 leerlingen van 35 scholen konden bereiken", klinkt het bij de politie.


"Sinds 2016 leiden we ook gemachtigde opzichters op en de politie is zelf ook aanwezig in alle schoolomgevingen. Om de naleving van de snelheidsbeperking te maximaliseren zal de lokale politie ook snelheidscontroles doen in de zone 30 (schoolomgevingen). Deze controles zullen zeer specifiek gericht zijn naar de scholen, verspreid over de verschillende schoolomgevingen en zich concentreren rond begin en einde schooltijd." (VTT)