Scholen bundelen krachten

WILGENDUIN EN REMI QUADENS WERKEN SAMEN EN BREIDEN UIT

Benny Van der Linden, voorzitter van de raad van bestuur van Openluchtopvoeding, Raymonda Verdyck,afgevaardigde van het GO! onderwijs en Gary Schram, voorzitter van de raad van bestuur van de scholenroep Forum, ondertekenen de overeenkomst.
Foto De Scheirder Benny Van der Linden, voorzitter van de raad van bestuur van Openluchtopvoeding, Raymonda Verdyck,afgevaardigde van het GO! onderwijs en Gary Schram, voorzitter van de raad van bestuur van de scholenroep Forum, ondertekenen de overeenkomst.
De scholen voor buitengewoon onderwijs, Wilgenduin in Kalmthout en Remi Quadens in Brasschaat gaan samenwerken. Opvallend want beide scholen vallen onder verschillende netten. "Zo kunnen we onze kinderen beter onderwijs bieden", klinkt het.

De samenwerking is gisteren officieel bevestigd door de verschillende directeuren en voorzitters van beide scholen. Wilgenduin maakt via de scholengroep Forum deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Remi Quadens is een onafhankelijke vrije school, in de schoot van Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding. Toch gaan de twee scholen vanaf volgend schooljaar nauw samenwerken op het vlak van financiën, onderwijsaanbod, kennis en expertise.


"Het is zeker geen besparingsmaatregel", zegt Jean-Pierre Van Baelen, algemeen directeur van Remi Quadens. "Omdat we samenwerken, krijgen we meer subsidies en daarmee kunnen we zorgen voor meer infrastructuur en middelen voor onze kinderen. De kinderen staan centraal bij ons. Wij bieden in Brasschaat bijvoorbeeld onderwijs voor kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen, en dat hebben ze niet in Kalmthout. Met de samenwerking kunnen leerlingen in Kalmthout ook les volgen bij onze leerkrachten, en omgekeerd. Beide groepen zullen dus minder uren op de bus moeten zitten en dat is natuurlijk beter voor de kinderen. Wij houden niet van labels en kijken ook bij onze leerlingen verder dan 'het etiketje'. Laat ons dat dan ook doen voor de school waar ze les volgen."


In Wilgenduin in Kalmthout zitten nu ongeveer 400 kinderen en in Brasschaat zitten er 200 kinderen. Beide scholen hebben ook wachtlijsten voor nieuwe leerlingen. Ook dat willen ze met de samenwerking wegwerken. De openluchtschool in Brasschaat zou binnen twee jaar al nieuwe gebouwen bijbouwen. De intensieve samenwerking betekent niet dat er ontslagen vallen. "Beide campussen blijven draaien en moeten ook bemand blijven. Wij geloven zelfs dat er ruimte is voor groei en dat er daardoor werkgelegenheid zal bijkomen," zegt Van Baelen. Voorlopig zijn er geen plannen om ook andere netoverschrijdende projecten te starten. "Wij hebben maar één school in onze groep die in staat voor buitengewoon onderwijs en dat is Wilgenduin. Dus voor ons was dit een logische stap. We hebben ook al meer dan vier jaar contact met elkaar. De samenwerking zal ook de efficiëntie verhogen. Zo kunnen we beter inspelen op de zorgvraag binnen de regio," zegt directeur van Forum scholengroep, Frank Van Herck.