Mensen met beperking stellen kunstwerken tentoon

Tien mensen met een beperking stellen van 3 tot 5 maart in de Sint-Jozefskapel voor het eerst hun kunstwerken tentoon. Ze komen naar buiten met creaties die een blik werpen op hun eigenheid. Meer dan een jaar lang werkten de deelnemers van kunstateliers 'Totem' en 'Piramide' (Openluchtopvoeding vzw) aan dit project. De expo Binnenste Buiten situeert zich binnen de 'Outsider Art', een kunststroming die buiten de lijntjes kleurt. Het gaat om talenten die geen kunstopleiding hebben gevolgd en weinig rekening houden met wat anderen al gemaakt hebben. Ze ontplooien hun creativiteit op een intuïtieve en authentieke manier, gelinkt aan hun fysieke en mentale eigenheid. Een professionele adviesjury begeleidde het kunstenaarscollectief in het samenstellen van deze expositie. De werken werden door de jury bekeken en beoordeeld waarna een selectie werd gemaakt voor de tentoonstelling. De expo start op donderdag 3 maart om 19 uur in de Sint-Jozefskapel. (KCS)