Kleindochter Jef Geeraerts op lijst van Open Vld

De leden van Open Vld Brasschaat hebben hun goedkeuring gegeven aan de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Christophe Thomas wordt lijsttrekker. De 46-jarige ondernemer was de voorbije jaren voorzitter van de afdeling en in een vorig leven districtsburgemeester en -schepen in Ekeren. Gemeenteraadsleden Myriam Van Honste en Barbara Ophoff staan respectievelijk op de tweede en derde plaats. OCMW-raadslid Anne Van Aperen duwt de lijst. Andere namen zijn die van Romain Denayer, Sophie Buytaert en Oona Geeraerts, de kleindochter van schrijver Jef Geeraerts. De alombekende zwerfvuilruimer Luc Vermeersch is lijstduwer van de eerste kolom op de zeventiende plaats. Sabine Van Oppens staat op de gemeenteraads- en provincieraadslijst telkens op de veertiende plaats. (VTT)