Gemeente informeert over pak projecten

De gemeente Brasschaat organiseert op maandag 16 oktober een informatiemarkt over projecten die bezig zijn of die op stapel staan. De projecten die aan bod komen zijn de aanleg van het fietspad langs de Bredabaan richting Wuustwezel, de ontsluiting van Beemdenstraat en het kruispunt Miksebaan, de heraanleg Bethanielei, de Voshollei, de heraanleg van de Pauwelslei (fase 2), sociaal woonproject Het Bunder (Kortestraat), het vervangen van de bomen in de Dopheidelaan en De Vis en de heraanleg van het fietspad langs de Sint-Jobsesteenweg.


Tijdens de infomarkt in de Ruiterhal in het Gemeentepark geven de projectleiders meer uitleg over de geplande werken. De informarkt opent de deuren tussen 18 en 21.30 uur. (VTT)