Gemeente heeft 626 vrije bouwgronden

De gemeente Brasschaat heeft 626 onbebouwde gronden en onbebouwde kavels op haar grondgebied. Het gaat om gronden die palen aan een voldoende uitgeruste weg en gelegen in een woongebied.

Brasschaat heft een jaarlijkse belasting op onbebouwde percelen. De totale opbrengst bedroeg vorig jaar 202.865,60 euro. "In totaal hebben we 626 onbebouwde bouwgronden. Hiervan werden er 70 vrijgesteld van belasting. Het gaat om gronden die eigendom zijn van jonge gezinnen die van plan zijn om er te gaan bouwen of ouders die een bouwgrond kopen voor hun kinderen" zegt schepen van Wonen Niels de Kort (CD&V). "Op de andere bouwgronden heffen wij een belasting." De belasting is verschuldigd voor de inwoner die op 1 januari eigenaar is van de onbebouwde bouwgrond. Met de heffing willen we grondspeculatie tegen gaan en eigenaars motiveren om hun gronden op de markt te brengen. De bestaande gronden moeten meer benut worden. We hebben de werking van het reglement geëvalueerd en beslist om de bestaande heffing te behouden". (FSE)Video