Bibliotheek stelt nieuw uitleensysteem voor

Het uitleensysteem werd uitgeprobeerd door kinderburgemeester Emma Van Beeck en cultuurschepen Karina Speleers (N-VA).
Foto Kelly Coucheir Het uitleensysteem werd uitgeprobeerd door kinderburgemeester Emma Van Beeck en cultuurschepen Karina Speleers (N-VA).

In de bibliotheek van Brasschaat is woensdag een nieuw uitleensysteem voorgesteld. Het nieuwe systeem, dat volledig gedigitaliseerd is, moet het uitlenen en inleveren van onder andere boeken en cd's gemakkelijker maken. Het nieuwe systeem werd ingehuldigd door schepen van Cultuur Karina Speleers (N-VA) en kinderburgemeester Emma Van Beeck (11). "We moeten mee in de digitale boot stappen", zegt Goedele Horemans, hoofd van de bibliotheek. "Het digitale tijdperk moet ook zichtbaar worden in de bibliotheek. Vandaar dat we werken met twee systemen. Bij het uitlenen scant de bezoeker zijn bibliotheekkaart, waarna hij zijn boeken om een speciale 'slimme plaat' legt die de labels van de boeken scant. Wanneer de uitlener zijn boeken wil inleveren, kan hij die in een slimme boekenkast plaatsen. Ook die scant opnieuw de boeken vanzelf", aldus Goedele. "De veranderingen waren echt nodig", zegt schepen Karina Speleers. "De onthaalbalie oogt veel luchtiger. Voordien stonden hier namelijk zware meubelen. De bedoeling van de digitalisering is dat er slechts één persoon nodig is achter de balie, zodanig dat de andere twee medewerkers zich tussen de rekken kunnen opstellen om zo nog beter de klanten te kunnen helpen. Het is dus absoluut niet de bedoeling om te besparen op personeel", aldus de schepen. (KCS)