Xavier Van Opdenbosch en Marleen Decoster slaan handen in elkaar

Xavier Van Opdenbosch en Marleen Decoster.
Foto VDT Xavier Van Opdenbosch en Marleen Decoster.

Op de gemeenteraad legde Xavier Van Opdenbosch, tot nu toe gemeentesecretaris, de eed af als algemeen directeur bij gemeenteraadsvoorzitter Leon Leemput. Hij zal op 1 augustus al in dienst treden. Ook de adjunct-algemeen directeur Marleen Decoster mocht de eed afleggen. En er was nog een aanstelling, die van waarnemend financieel directeur. Die functie wordt toegekend qqn Sylvia Renquin. Zij zal bij afwezigheid of verhindering de taken van de financieel directeur overnemen. (VDT)