Landbouwwegen in Ruilverkaveling Willebringen onder water

Een landbouwweg in Ruilverkaveling staat blank.
Foto RV Een landbouwweg in Ruilverkaveling staat blank.

Verharde paden in landbouwgebied kunnen een meerwaarde zijn voor fietsers. "Maar vaak zijn die gebetonneerde stroken niet beter dan aardewegen", merkt Kevin Grossard uit Boutersem op. Hij postte er op sociale media een foto bij van de Ruilverkaveling Willebringen. "Er is geen afwatering of reiniging en de stroken voldoen niet aan het vademecum 'fietsvoorzieningen'." Volgens de Vlaamse Landmaatschappij zijn deze vernieuwde landbouwwegen op dit moment nog niet opgeleverd. "We zijn in overleg met de aannemer om nog een aantal fundamentele aanpassingen uit te voeren", zegt Annick Grillet van VLM. "De vernieuwde wegen zijn zo ontworpen dat het oppervlaktewater moet afstromen naar de wegbermen en -grachten. Op sommige plekken is dit inderdaad nog niet optimaal. Hieraan wordt nog gewerkt. Tegen het sluipverkeer zijn er tractorsluizen en verkeersborden geplaatst. Zolang de weg nog niet opgeleverd is, blijft de aannemer verantwoordelijk over het gebruik van de weg. Daarna wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de desbetreffende gemeente. De wegen zijn in eerste instantie ontworpen voor landbouwgebruik. Recreanten mogen hiervan uiteraard ook gebruik maken, maar ander doorgaand verkeer is niet toegelaten. Enkel de Molenbergweg is ingericht als een alternatieve functionele fietsverbinding en voldoet aan de opgelegde normen voor dit soort van verbinding. Ook deze weg is nog niet opgeleverd." (VDT)