Fietspadennetwerk in de steigers

De gemeente Boutersem heeft de voorbije jaren een groot aantal fietspadenprojecten aan de provincie voorgelegd. Hiervoor zijn ook subsidies toegezegd. "De bedoeling is een fietspadennetwerk doorheen de gemeente aan te leggen", aldus schepen van Strategische Verkeersprojecten Chris Vervliet (CD&V).

Er worden momenteel twee openbare onderzoeken geopend: een voor een fietspad langs de Kerkomsesteenweg en een langs de Klein-heidestraat in Neervelp, aansluitend op een fietspad vanuit Bierbeek. Naar aanleiding van dit punt op de agenda van de gemeenteraad gaf schepen Vervliet een overzicht wat er qua fietspaden in de pipeline zit. "Prioritair is een fietspad langs de Kerkomsesteenweg, waar de gemeentelijke basisschool, de bibliotheek en de sporthal gelegen zijn. Over dit fietspad vond er al eerder een openbaar onderzoek over plaats, waarbij onder meer de onteigeningen ter sprake kwamen. De gemeente kon aan een aantal bezwaren tegemoet komen, maar is nu verplicht het lichtjes bijgestuurd plan opnieuw aan een openbaar onderzoek voor te leggen. Dit fietspad zal in fases worden aangelegd. Het gedeelte in Kerkom zal afgestemd worden op de rioleringswerken daar. Samen met de rioleringswerken is trouwens ook een fietspad langs de Malendriesstraat in Kerkom gepland." In het kader van de Ruilverkaveling Willebringen zijn fietspaden gepland tussen de dorpskernen van Vertrijk, Willebringen, Honsem en Meldert (Hoegaarden).


In Willebringen zal dit fietspad aansluiten op een verbinding naar Kumtich, in Honsem op een verbinding naar Opvelp. "Belangrijk voor pendelaars is de fietssnelweg naar Leuven", aldus Vervliet. "Die zal grotendeels de spoorwegtalud volgen." (VDT)