Aankoop perceel domein Kwabeek

De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed voor de aankoop van een perceel grond grenzend aan het domein van Kwabeek, waar ook het gemeentehuis gevestigd is. Doel van de aankoop is het speelbos op de site uit te breiden. "We hebben in het verleden al verschillende percelen op dit domein kunnen aankopen, maar helaas niet allemaal", zegt schepen Günther Janssens (sp.a). "De overige percelen zijn versplinterd bij verschillende eigenaars. Wanneer de gelegenheid zich dan voordoet om een perceel aan te kopen binnen de raming van de schatting, doen we dat, omdat dit domein toch een belangrijke rol speelt voor de gemeente. We hopen zo ooit het perceel, waar vandaag de ijskelder op gelegen is, een van de krachtige elementen van het domein, te kunnen aankopen." (VDT)