"Pak beschadigde wegen grondig aan"

Op meerdere plaatsen worden momenteel slemwerken uitgevoerd om beschadigde wegen op te knappen. Oppositiepartij Open Vld betreurt het dat er niet gekozen wordt voor een meer duurzame vernieuwing. "Een slemlaag is een emulsie die als toplaag op het wegdek wordt uitgespreid", zeggen Thijs Van Goidsenhoven en Lenny De Boeck. "Het lijkt om een vernieuwd wegdek te gaan, maar eigenlijk is het een laagje vernis op een beschadigd wegdek. Men kan zich vragen stellen over de duurzaamheid van deze slemlagen, zeker omdat enkele recent geplaatste slemlagen al barsten beginnen te vertonen zoals op de Aarschotsebaan. De kosten die deze werken met zich meebrengen, zijn helaas niet zo miniem. Wij zouden kiezen voor een aanpak waarbij de meest beschadigde wegen eerst grondig worden aangepakt door nieuwe asfalt te plaatsen. Dit loont op langere termijn."


"Het aanbrengen van een nieuwe toplaag is veel duurder en brengt een grotere hinder voor de omwonenden met zich mee", zegt schepen Günther Janssens (sp.a). "Uit ervaring van het verleden mag gesteld worden dat slemwerken de levensduur van de weg met minimaal 5 tot 10 jaren verlengen. Dus we zijn overtuigd dat dit werkt." (VDT)