Socialisten en liberalen samen op lijst

PRO BORSBEEK WIL VIA OPEN VLD TOCH DEELNEMEN AAN VERKIEZINGEN

Ronald De Weger, de voorzitter van de socialisten van Pro Borsbeek.
Foto De Freine Ronald De Weger, de voorzitter van de socialisten van Pro Borsbeek.
De socialisten van Pro Borsbeek gaan in zee met de liberalen van Open Vld om op die manier toch nog een rol te kunnen spelen in de politieke debatten. De socialisten konden zelf niet voldoende mensen verzamelen om een volledige lijst voor te dragen.

Pro Borsbeek, een zusterpartij van sp.a, zal niet opkomen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De socialisten hebben niet voldoende kandidaten om een volledige lijst van 21 namen voor te leggen. "Bovendien komen we een twintigtal handtekeningen te kort om de lijst voor te dragen. De wet verplicht vijftig mensen die zich achter de lijst scharen maar we komen maar aan dertig mensen", vertelt voorzitter Ronald De Weger. Om toch aanwezig te zijn in de Borsbeekse politiek, overweegt De Weger een samensmelting met de Open Vld van Dirk Coens. "Er is ruimte voor zes of zeven mensen van Pro Borsbeek op de lijst van Open Vld. We moeten over dit voorstel wel nog stemmen maar op deze manier kunnen we ons toch mengen in de debatten", aldus De Weger. Al wordt die overstap natuurlijk niet gemakkelijk. Als socialist moet je plots gedijen in een liberale partij. Om die reden ziet De Weger voor zichzelf niet meteen een rol weggelegd. "Als voorzitter van sp.a Borsbeek ligt dat net iets te gevoelig." Temeer omdat Pro Borsbeek een burgerpartij was die lokaal verankerd is en Open Vld natuurlijk een nationale agenda heeft. Als de samensmelting er komt, dan blijft de naam Open Vld gewoon behouden. "De partijtop wilde niet onder een andere naam dan hun eigen naam, naar de kiezer trekken", weet De Weger.

Links front

Toch was Open Vld niet meteen de eerste keuze van Pro Borsbeek. Volgens De Weger werd er voor de zomer al rond de tafel gezeten met Groen en was er min of meer een akkoord om samen als een links front naar de kiezer te trekken. Maar dat akkoord knapte plots af langs groene zijde. "Heel vreemd want het waren zij die ons benaderd hadden", zegt De Weger.


Ook met de partij van burgemeester Dis Van Berckelaer werd er gesproken. Maar zij wilden met niemand samenwerken tenzij je een lidkaart van Borsbeek boven Alles had. "Achteraf is natuurlijk duidelijk geworden waarom beide partijen de boot afhielden. Samen met CD&V richtten ze 'Iedereen Borsbeek' op. Ik stel me de vraag wat dat allemaal gaat geven in oktober. Het dreigt een politieke soep te worden die voor niemand goed is." Vooral de samenwerking tussen het vroegere CD&V en Borsbeek boven Alles, zou volgens De Weger wel eens voor problemen kunnen zorgen.