Kerk blijft (nog even) open

PASTORALE ZONEPLOEG ZAL DEUREN PAS SLUITEN OP 30 JUNI 2019

De verenigingen van Wintam beraden zich in een vergadering over de toekomst van de kerk.
Foto Els Dalemans De verenigingen van Wintam beraden zich in een vergadering over de toekomst van de kerk.
Goed nieuws voor Wintam: de pastorale zoneploeg gaat de deuren van de Sint-Margarethakerk dan toch niet volledig sluiten op 1 september, maar blijft open tot 30 juni 2019. Verenigingen zetten ondertussen samen hun schouders onder de toekomst van het kerkgebouw.

Begin maart wapperden er zwarte vlaggen aan de kerk van Wintam, terwijl binnen een massaal bijgewoond 'participatiemoment' plaatsvond. De inwoners kregen te horen dat hun Sint-Margarethakerk al vanaf 1 september 2018 aan de eredienst wordt onttrokken en een volledig nieuwe herbestemming krijgt. De beslissing is een onderdeel van het 'kerkenplan', dat bepaalt wat er in de toekomst met de verschillende kerkgebouwen zal gebeuren. Maar zowel de inwoners als het Bornemse gemeentebestuur gingen niet akkoord en vroegen minstens om uitstel.

Aanpassingswerken

"De plotse beslissing verraste ook ons. Wij hadden pas in de loop van de komende legislatuur budgetten voorzien voor eventuele aanpassingswerken in onze kerken. Maar na protest is de datum gelukkig herbekeken en verschoven van 1 september 2018 naar 30 juni 2019", zegt schepen Dirk Hoofd (CD&V). "Zo hebben we nog een jaar de tijd om een werkgroep op te richten en op zoek te gaan naar de best mogelijke nieuwe invulling voor de kerk. We kunnen die toekomstige activiteiten eventueel nog combineren met een 'stille ruimte' in het gebouw."


Ook de verenigingen van Wintam zaten na de rumoerige bewonersvergadering niet stil. Zij sloegen al de handen in elkaar en vergaderden donderdag om een reeks ideeën op te lijsten. "Het feit dat we zo makkelijk zo'n grote groep mensen kunnen verzamelen, toont aan hoe belangrijk dit gebouw is voor ons dorp. We zouden graag een deel van de kerk inrichten voor activiteiten, concerten, recepties en tentoonstellingen van onze verenigingen", klinkt het. "Ook de geschiedenis van Nattenhaasdonk is erg belangrijk voor Wintam. Die oudste parochie van Hingene verdween bij een overstromingsramp in 1825, maar net nog werd de Pastoor-Huveneersheuvel door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed beschermd als archeologische site. De beelden, schilderijen, deuren, biechtstoel van de oude kerk worden hier bewaard. Omdat ook uit de andere Bornemse kerkgebouwen heel wat materiaal moet verhuizen, stellen we voor om van de Sint-Margarethakerk een 'depot' te maken waar alles kan bewaard worden. Zo zou de kerk met de 'minste waarde' - zoals ons werd verteld - uiteindelijk toch nog een belangrijke functie kunnen krijgen."