Maatregelen tegen sluipverkeer in Hogeweg

Vanaf dit najaar wordt de Hogeweg heringericht als een enkelrichtingstraat tussen de Fonteinstraat en het kruispunt met de Turnhoutsbaan. De rijrichting is in de richting van de Turnhoutsebaan. Daarnaast wordt de rijweg versmald met het plaatsen van fietsbeugels aan de zijde van de pare huisnummers van de Turnhoutsebaan tot aan de Fonteinstraat. Foutparkeren zal er niet langer mogelijk zijn. Tot slot worden er 7 nieuwe bomen strategisch naast de inritten geplant. (BJS)