Nieuw rioleringsnetwerk voor wijk Lievekensbossen

De wijk Lievekensbossen in Schiplaken (Boortmeerbeek) krijgt een nieuwe rioleringsnetwerk. De overheid keurde de volledige subsidiëring van het ongeveer 1,5 miljoen euro kostende project goed.

"Het rioleringsnetwerk in Lievekensbossen is zo goed als versleten", weet initiatiefnemend schepen van Openbare Werken Annick Dekeyser (Open Vld).


"De residentiële woonwijk uit de jaren '60, die in zeer moerassig gebied is gelegen, kampt al vele jaren met een waterproblematiek. Niet zelden lopen er kelders onder. Ik ben dan ook zeer verheugd dat de hogere overheid het collectorproject dat ik heb ingediend als een van de laatste in Vlaanderen nog voor 100% subsidieert. Vanaf 1 april is dat immers nog slechts 75%."


Een studiebureau zal nog onderzoeken welke maatregelen precies nodig zijn. Maar in grote lijnen zal de centrale as doorheen de villawijk tussen de Aarschotsebaan - over de Mimosalaan - tot de Tulpenlaan worden aangepakt.

Hemelwaterplan

"Oude bestaande buizen zullen worden vervangen, en waar nodig komt er een nieuwe riolering. Het project, dat aan Aquafin werd toegekend, zal zo'n 1,5 miljoen euro kosten - wegeniswerken niet inbegrepen -, en zou volgend jaar al van start kunnen gaan", weet Dekeyser. "De overige straten in de wijk die Aquafin niet meeneemt, maar waar de nood eveneens hoog blijkt, zal de gemeente in haar hemelwaterplan opnemen. Waar mogelijk zullen we de kans niet laten liggen om deze straten met partner Infrax gelijktijdig aan te pakken." (SPK)