Nieuwe inwoners krijgen e-cardlezer

Nieuwe inwoners krijgen in Boom voortaan welkomstpakketten mee via de balies van de dienst Burgerzaken. Daarin vinden ze alle nuttige info, zoals een afvalkalender, een stratenplan en een programmabrochure van cultuurcentrum De Steiger. Ook de nieuwe infogids, die volgende maand wordt verspreid, zal er deel van uitmaken.


Opvallend is dat het pakket ook een e-cardlezer bevat. Daarmee kunnen inwoners veel documenten en attesten van de lokale of hogere overheid digitaal aanvragen. "Later zullen de kaartlezers wellicht ook tegen aankoopprijs verkocht worden aan de snelbalie van het gemeentehuis", zegt schepen van Burgerlijke Stand Linda Lauwers (N-VA). "Intussen blijven we promotie maken voor het gebruik van het e-loket op de gemeentelijke website. Rekening houdend met de ruimtelijke ontwikkelingen verwachten we de komende maanden en jaren nog een heel aantal nieuwe inwoners. Het is belangrijk dat zij van meet af aan 'mee' zijn." (BCOR)