Meer groen, meer inspraak: het nieuwe bestuursakkoord onder de loep

Het nieuwe bestuur van N-VA, CD&V en Groen werd maandagavond voorgesteld.
Benoit De Freine Het nieuwe bestuur van N-VA, CD&V en Groen werd maandagavond voorgesteld.
Het nieuws dat N-VA, CD&V en Groen samen de nieuwe meerderheid hebben gevormd, wordt door sommige Bomenaren met scepsis onthaald. Maar uit het bestuursakkoord dat de drie partijen hebben uitgewerkt, spreekt vooral positiviteit, met maatregelen voor meer burgerparticipatie,  groen en armoedebestrijding.

Nadat maandagavond de nieuwe meerderheid van N-VA, CD&V en Groen werd voorgesteld, werd in Boom zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van het politieke spectrum met ongeloof gereageerd. “De coalitievorming in Boom eindigt in een totale onderwerping van N-VA aan het ACW en Groen”, vindt oppositieraadslid Hans Verreyt (VB). Bij PVDA stelt men zich dan weer vragen bij de houding van Groen: “Wie gaat er nu in zee met N-VA?” Feit is dat N-VA, CD&V en Groen er alleszins in geslaagd zijn om een bestuursakkoord te vormen waaruit positiviteit spreekt. “Het zal de Bomenaar niet verrassen dat wat voor de verkiezing werd gezegd nu vervat zit in het bestuursakkoord en zeer herkenbaar moet klinken. We willen Boom een fris elan geven”, vat burgemeester Jeroen Baert (N-VA) samen. 

Groene ring

Het meest zichtbare project van de komende legislatuur wordt ongetwijfeld de heraanleg van de Grote Markt. “De parkeerplaatsen en de betonklinkers van het marktplein moeten plaats ruimen voor een gezellig en groen belevingsplein met plaats voor terrassen”, aldus Baert. “Extra parkeerruimte wordt voorzien onder de overkapte Kaai en de nieuw aan te leggen centrumparking aan de Pachterslei.” Ook de zoektocht naar betere huisvesting voor de kunst- en muziekacademie en een aanpak van het park en het voetbalstadion staan op de agenda. Verder wordt het jeugdhuis in de Kapelstraat afgewerkt en wordt voorzien in nieuwe jeugdinfrastructuur. Begin volgend jaar staat ook de opening van de nieuwe bibliotheek gepland.

Een van de klemtonen in het akkoord ligt duidelijk op openbaar groen. “Er zijn nog verschillende groene plekken in Boom, die als het ware stapstenen vormen rondom de gemeente. Met een groen stapstenenplan willen we deze groene ring bewaren en waar nodig versterken en uitbreiden. Voor bouwprojecten zetten we dan weer in op inbreiding en vernieuwbouw, zodat we de huidige open ruimte maximaal kunnen bewaren. Op de site van de Klamp willen we gaan voor een kwaliteitsvolle ‘ecowijk’, waar we door compact te bouwen de ruimte laten voor groen en voorzieningen die de directe buurt ten goede komen.”

Boompas

De reeds geplande maatregelen ter bestrijding van (kinder)armoede – al jaren een probleem in Boom – worden verdergezet. Nieuw is de invoering van een ‘Boompas’: een pas die je kan bekomen wanneer je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of in begeleiding bent bij het OCMW. “Met zo’n pas kan je allerlei kortingen genieten, zoals op de prijs van kinderopvang, bij voorstellingen van het CC De Steiger of bij activiteiten van sport- en jeugdverenigingen. Wie het moeilijk heeft, kan hiermee dus alsnog in de samenleving participeren.”

Opvallend is ook de klemtoon op meer burgerparticipatie. Om dat te onderstrepen, zal er volgende legislatuur voor het eerst een schepen van Participatie zijn: nieuwkomer Sven Cools (Groen). Zijn taak: werk maken van de versterking van buurtwerkingen en wijkraden. “We hechten veel belang aan de betrokkenheid van de Bomenaar bij het beleid en zetten daarom in op samenwerking en inspraak. Ook een opwaardering van de adviesraden, commissies en gemeenteraad zal aan de orde zijn.”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • jesica dillen

    Arm gemeente bestuur. De markt groener maken, geen parking meer, dus de mensen moeten nog verder van de winkels parkeren. Proficiat, ik heb die winkels niet nodig, zal wel ergens anders gaan winkelen.