Boom gaat op zoek naar 'cultuurambassadeurs'

In Boom kan voortaan een 'cultuurambassadeur' worden aangesteld. Dat is een eretitel bedoeld voor personen of verenigingen die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op cultureel gebied of als bekroning voor een verdienstelijke loopbaan op cultureel vlak. De prijs zal jaarlijks door de algemene vergadering van de cultuurraad worden toegekend op basis van ingediende kandidaturen. De voorbije gemeenteraad werd alvast het reglement voor de aanstelling goedgekeurd. Het staat iedereen nu vrij om uiterlijk tegen 1 oktober 2018 een kandidaat uit Boom voor te dragen. Dat moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren via alex.ramael@boom.be, per post naar de Gemeentelijke Cultuurraad van Boom, t.a.v. Alex Ramael, secretaris, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom, of door afgifte aan de balie van het gemeentehuis. Aan de toekenning van de titel is geen geldbedrag verbonden. (BCOR)