Amper 1 inwoner op 3 voelt zich veilig

Bewakingscamera's genoeg op en rond de Grote Markt van Boom, maar toch voelt slechts 1 op de 3 inwoners zich er veilig.
Benoit De Freine Bewakingscamera's genoeg op en rond de Grote Markt van Boom, maar toch voelt slechts 1 op de 3 inwoners zich er veilig.
Ondanks de aanwezigheid van veiligheidscamera's voelt slechts 32 procent van de bewoners van het Boomse centrum zich daar ook veilig. Dat blijkt uit een bewonersbevraging uit 2016. Drie jaar eerder, in 2013, ging het nog om 38 procent. Hoe moet de Bomenaar zich weer veilig voelen in zijn centrum?

"Eerst en vooral: uit dezelfde enquête is gebleken dat, met uitzondering van het centrum, in de rest van de gemeente het veiligheidsgevoel is gestegen", stipt burgemeester Jeroen Baert (N-VA) aan. "Maar voor ons centrum zijn er inderdaad nog extra maatregelen nodig en die worden ook genomen. Op het laatste college is op mijn initiatief voor een proefperiode vanaf oktober tot en met december een plan goedgekeurd waarbij veiligheidsmensen die geen agent zijn op bepaalde momenten de beelden van onze veiligheidscamera's 'in real time' zullen uitlezen. Daar was een budget voor gepland in de begrotingswijziging en de bedoeling is om dit uit te breiden naar de toekomst."

Vanaf oktober start een proefproject waarbij veiligheidsmensen in'real time' de bewakingsbeelden zullen bekijken.
Benoit De Freine Vanaf oktober start een proefproject waarbij veiligheidsmensen in'real time' de bewakingsbeelden zullen bekijken.

Grotere politiezone

"Ik ben ook voorstander voor het vergroten van onze politiezone. Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Zaventem stelde minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) dit voor als een absolute voorwaarde. Ik kijk daarbij vooral naar de zone Mechelen-Willebroek (MEWI). Daar heeft men 1 politieman op 300 inwoners, in de zone Rupel slechts 1 op 600. In de zone MEWI heeft men overigens niet alleen meer mensen, maar ook meer middelen. De beelden van camera's worden er 24 uur op 24 gelezen, zodat men veel korter op de bal kan spelen." Verder pleit Baert voor meer bijkomende drugacties. "Ik zaag bij de politie de oren van de kop om harder op te treden en meer acties te ondernemen. Er was reeds een drughond aangekocht en er wordt nu een tweede opgeleid. Bovendien willen we de Grote Markt heraanleggen in een groene plaats en daarbij auto's weren en de markt beter verlichten. We plaatsten in het begin van deze legislatuur al twee bijkomende verlichtingspalen en hebben ook de kerk beter uitgelicht."


"Het minimaliseren of onder de mat moffelen van bepaalde overlast en criminaliteit, lost het probleem niet op", stelt Hans Verreyt (Vlaams Belang). "Men neemt de meldingen niet serieus, wat leidt tot moedeloosheid. Men verwijt de politie, de preventiedienst en al zeker de burgemeester een zekere laksheid. Er moet worden opgetreden tegen elke daad die de onveiligheid verhoogt. Consequent en altijd. Dat gaat dus een heel stuk verder dan een occasioneel politieoptreden ten aanzien van straat- en geweldcriminaliteit."

Nultolerantie

"We pleiten voor een nultolerantie als het aankomt op het dealen van drugs, vandalisme en werkelijke overlast. Een nultolerantie voor het verbaal of fysiek intimideren van onder meer meisjes, vrouwen en holebi's, en al zeker voor jongeren die de politie willen tonen wie in hun wijk de baas is. Het is belangrijk dat justitie hier een lik-op-stukbeleid voert", aldus Verreyt. "We moeten verder de aangiftebereidheid stimuleren via het beter bekendmaken van de elektronische aangifte, het uitbreiden van de feiten en misdrijven die kunnen aangegeven worden en het verlagen van technische drempels. Ook een toegankelijke, aanspreekbare en behulpzame politie is nodig. Als we opnieuw een eigen wijkagent voor de vijf Boomse buurten hebben, kunnen we hierin een eerste stap zetten."


"Wat baten ten slotte de vele camera's rond de Grote Markt als ze niet worden opgevolgd of bekeken? Ik stel voor het cameranetwerk uit te breiden met een cameraschild rond Boom van ANPR-camera's. In afwachting van de aanvulling tot de volledige politiecapaciteit in onze Rupelzone, moeten we ook privébewaking overwegen." (BCOR)