"Straks sterven alle visjes hier"

ACTIEGROEP KAART SITUATIE VAN GEMEENTELIJKE PARK AAN

Patrick Reypens, schepen Kris Van Hoeck, Debby Ruelle, Anja Roosenboom en Diana Geysels aan de vijver, waar nog amper water in staat.
Foto Benoit De Freine Patrick Reypens, schepen Kris Van Hoeck, Debby Ruelle, Anja Roosenboom en Diana Geysels aan de vijver, waar nog amper water in staat.
Een aantal buurtbewoners is een actiegroep gestart om de staat van het gemeentelijke park aan te kaarten. "Het park is al jaren verwaarloosd en moet dringend eens ontslibd worden", zegt initiatiefneemster Debbie Ruelle.

Met de droogte van de afgelopen weken is het volgens buurtbewoonster Debbie Ruelle meer dan ooit duidelijk: er moet dringend iets gebeuren in het gemeentelijke park van Boom. "Ons park verkeert in een erbarmelijke staat. Vooral de Bosbeek is er erg aan toe: ze staat op sommige plaatsen droog en moet zo snel mogelijk ontslibd worden, zodat de dieren hier opnieuw kunnen zwemmen zoals het moet. Ik denk dat de vissen die hier zaten, intussen al bijna allemaal gestorven zijn. Het is jammer dat de politiek zo weinig aandacht schenkt aan wat ooit een groene parel was."

Kritisch

Debbie staat niet alleen in haar pleidooi. In de actiegroep Boom Park, die bijna 300 leden telt, zijn er nog meer Bomenaren die kritisch zijn over de toestand van het park. "De laatste ontslibbing dateert naar verluidt van 2011", zegt Patrick Rypens. "Terwijl je dit park toch zeker om de vijf jaar eens proper moet maken. Zeker als je ziet wat een pak bladeren en takken er van de bomen vallen. Het provinciaal recreatiedomein De Schorre is de afgelopen jaren zo fraai vernieuwd. Dan vraag ik me af waarom zoiets niet met ons park kan."


Schepen van Leefmilieu Kris Van Hoeck (CD&V) benadrukt dat er deze legislatuur al veel is gebeurd in het park. "Denk maar onder meer aan de inrichting van het speelbos, de vernieuwing van de verspring- en kogelstootstand en de herasfaltering van de fietswegen. De Bosbeek valt onder beheer van de provincie, die instaat voor het ruimen van slib. Maar in het kader van het bosbeheer- en landschapsbeheerplan werd de nodige aandacht voor slibruiming en het beheer van de waterloop gevraagd. We zullen nogmaals aandringen bij de provincie om een slibruiming uit te voeren."

Onnatuurlijke oplossing

Intussen zorgt aan de vijvers ter hoogte van de picturale tuin een pomp voor extra watercirculatie, zodat er meer zuurstof in het water komt. "Daar is de waterstand laag, maar nog wel voldoende voor de aanwezige vissen en eenden", zegt Van Hoeck. "Hogerop de waterloop staan er inderdaad stukken droog of staat het water alarmerend laag. Als het water nog verder daalt, moeten we overwegen om vissen te vangen en te verzetten. Maar dat is een erg onnatuurlijke noodoplossing die we liever vermijden."


Bij de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie is te horen dat een ontslibbing zeker niet voor meteen is. "Bij een slibruiming zou er organisch materiaal worden omgewoeld, waardoor de zuurstofconcentratie in het water verder zou verlagen. De natuur kan een verdere verstoring op dit moment niet aan. Naast de ecologische impact proberen we slibruimingen ook nog te vermijden omwille van de hoge kost. Eenzelfde waterloop wordt zelden om de acht jaar geslibruimd."