Nieuwe meerderheid stelt bestuursakkoord voor: “Burgers mee laten nadenken over dossiers”

Mieke Van den Brande (Eerste schepen CD&V), Lode Van Looy (Burgemeester BR30) en Bart Vanmarcke (Tweede schepen Open Vld)
David Legreve Mieke Van den Brande (Eerste schepen CD&V), Lode Van Looy (Burgemeester BR30) en Bart Vanmarcke (Tweede schepen Open Vld)
De nieuwe meerderheid van BR30, CD&V en Open Vld heeft vanmiddag haar bestuursakkoord voorgesteld. Een nieuw mobiliteitsplan, investeringen in het gemeenschaps- en verenigingsleven en meer burgerparticipatie zijn enkele speerpunten in het programma. Vooral op dat laatste punt willen de partijen volop inzetten. “De burgers willen echt mee iets opbouwen. Wij willen hen die kans geven”, klinkt het.

Dat de drie partijen over verschillende domeinen hetzelfde denken, bleek al uit de partijprogramma’s die tijdens de verkiezingsperiode hun weg naar de burger vonden. Hun visie hebben ze nu ook in een bestuursakkoord gegoten. Met stip bovenaan in het programma: participatie en dienstverlening. “Burgers hebben echt wel de behoefte om mee iets te opbouwen. Een deelname aan het publieke debat door inwoners is volgens ons een verrijking voor onze gemeentelijke samenleving”, legt eerste schepen Mieke Van den Brande (CD&V) uit. “Wij willen dat onze inwoners hun meningen geven bij de opstart van een dossier en na het nemen van een maatregel. Burgerinitiatieven gaan we aanmoedigen en uitvoerbaar maken. Hier zal de nodige financiële ruimte voor gecreëerd worden.”

Een eerste participatietraject werd reeds opgestart. Zo zat de gemeente al samen met enkele jongeren uit de gemeente om het te hebben over de invulling van De Splinter, het vrijetijdscentrum dat momenteel in opbouw is. Op andere domeinen wordt de burger evenzeer betrokken, bijvoorbeeld op mobiliteitsvlak. “Er dient een nieuw mobiliteitsplan opgesteld te worden. De genomen maatregelen, denk aan de fietsstraten en verkeerslichten in het dorp van Bonheiden, worden geëvalueerd. Niet dat we al meteen zaken gaan afschaffen of inperken, het gaat om een evaluatie”, aldus mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld). Daarnaast wil het bestuur ook bij De Lijn pleiten voor een beter openbaar vervoer en zal het verschillende trajectcontroles installeren, onder andere in de Weynesbaan, Muizensteenweg en Dijleweg.

Nog een greep uit het bestuursakkoord: de opmaak van een masterplan voor het centrum van Bonheiden, een opwaardering van zaal Sint-Martinus in Rijmenam, de geplande ontwikkeling van het dienstencentrum, een nieuwe sportkeet en een invulling voor de Rijmenamse Site Meurop. “We zijn voorzichtig met de beloftes die we maken. Uiteindelijk beslissen de financiën wat wel en niet kan. Uit respect voor deze en komende generaties zullen we dan ook voorzichtig omgaan met de budgetten”, zegt burgervader Lode Van Looy (BR30). Een verhoging van de belastingen komt er volgens de nieuwe meerderheid niet. Een belastingsverlaging wordt niet nagestreefd.

Verwijten

Eerste schepen Van den Brande (CD&V) wou tijdens de voorstelling van het bestuursakkoord terugkomen op uitspraken van voormalige meerderheidspartij N-VA. “Mijn partij en ikzelf krijgen nu het verwijt dat wij de vorige ploeg hebben verlaten en hier en daar wordt er met modder gegooid. Bij deze wil ik duidelijk maken dat ik met de vorige ploeg goed heb bestuurd en dat CD&V dan ook een jaar voor de verkiezingen polste naar een verdere samenwerking met N-VA en Groen. We ontvingen echter een lauwe reactie. Ook in het college ving ik signalen op dat N-VA en Groen liever zonder CD&V wou verdergaan”, maakt Van den Brande haar keuze voor BR30 en Open Vld duidelijk. Oppositiepartij N-VA haalde exact een week geleden tijdens de installatievergadering in Bonheiden ook uit naar de nieuwe meerderheid wegens het uitblijven van een bestuursakkoord. “Hoe kunnen wij en uw eigen gemeenteraadsleden dit college steunen zonder een project?”, klonk het.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.