Eikendreef krijgt nieuwe eiken

Het gemeentebestuur heeft beslist om zeventien Amerikaanse eiken en één zomereik in de Eikendreef te rooien. De bomen bevatten veel droog hout, zijn aangetast door zwammen en onstabiel geworden. De gemeente vindt dat het gevaar voor vallende takken te groot is. "Langs de oneven genummerde kant van de Eikendreef, ter hoogte van de weide, gebeurt een heraanplanting met knoteiken. De rest van de Eikendreef wordt ingevuld met jonge zomereiken. Aan de aannemer wordt gevraagd om de bewoners tijdig op de hoogte te brengen van eventuele hinder. Het rooien van de bomen staat gepland voor de periode oktober-november", deelt de gemeente mee. Het heraanplanten van de nieuwe bomen zal gebeuren in het voorjaar van 2019. (AVH)