BR30 ligt op de loer om coalitie te breken

DE LAATSTE STAND VAN ZAKEN BONHEIDEN

Burgemeester Guido Vaganée (N-VA) is voorstander van een vervolg op de coalitie met CD&V en Groen, maar BR30 ligt op de loer. Die laatste partij, in 2012 nog de grootste, ruikt z'n kans om de huidige coalitie uit elkaar te trekken. Al zal BR30 het deze keer zonder stemmenkanon Eric Duchesne moeten doen, gewezen BR'er en nu nota bene de lijstduwer van N-VA.

"Met N-VA aan het roer heeft de kracht van verandering werkelijk gespeeld. Dossiers die al tientallen jaren vastzaten zijn eindelijk in uitvoering: de werken in Rijmenam, het vrijetijdscentrum, parking De Meent... De verkiezingsuitslag is moeilijk te voorspellen. De huidige meerderheid heeft hard gewerkt. Wij hopen dat de kiezer dit erkent", legt Guido Vaganée (N-VA) uit.


"Ik heb als burgemeester steeds de consensus nagestreefd in het college van burgemeester en schepenen, en met succes. Wist je dat er in de afgelopen zes jaar nooit gestemd is in het college? Voor ons lijkt het dan ook evident om de goede samenwerking met CD&V en Groen ook de komende zes jaar voort te zetten."


Niet als het van BR30 afhangt. "Vermits er in het huidige bestuur, volgens ons, duidelijk barsten zitten, zal de huidige coalitie niet blijven bestaan. Daar zullen we maximaal proberen van te profiteren", zegt Lode Van Looy (BR30).

Grote ontgoocheling

"We verwachten dat BR30 de grootste partij zal blijven en hopen dat we het even goed zullen doen als zes jaar geleden. We hebben ons uiterste best gedaan vanuit de oppositie op de gemeenteraad om alle inwoners te vertegenwoordigen", zegt Lode Van Looy. "Zo hebben we kritisch maar positief opmerkingen gegeven over de plannen van het bestuur. Zonder twijfel is er nog werk aan mobiliteitsdossiers. Ook het dossier van het dienstencentrum, de jeugdbib, en de restauratie van de Sint-Martinuszaal moeten bekeken worden. De ontgoocheling in 2012 was bijzonder groot, ook omdat onze kopman (Duchesne, red.) het schip heeft verlaten vlak na de verkiezingen om naar N-VA te gaan. Dit heeft ons de kracht gegeven om de komende verkiezingen met vernieuwde moed aan te gaan." (AVH)