Nieuwe dienst 'Burger en Welzijn'

De gemeente Boechout vereenvoudigt haar dienstverlening. Zo zal er binnenkort gewerkt worden met één personeelsdienst, één financiële dienst en één secretariaat. De eerstelijnsdienstverlening voor de burger wordt ondergebracht in de nieuwe dienst 'Burger en Welzijn'. "Het gaat bijvoorbeeld over het uitreiken van identiteitskaarten of reispassen, en de aangiften van huwelijkenen geboorten, maar ook over alle sociale dienstverlening, zoals arbeidsbegeleiding en de minder-mobielencentrale", zegt burgemeester Koen T'Sijen (Pro).


"Het is de bedoeling om de nieuwe dienst 'Burger en Welzijn' in te richten in het huidige kopgebouw op de site Midden, aan de Molenlei/IJzerlei. Dan sluit deze dienst nauw aan bij het politiekantoor en de kindercrèches. We bekijken of er daar mogelijkheden zijn voor een nieuwe ontvangstruimte voor het consultatiebureau van Kind & Gezin. Daarnaast is er volgens schepen van Patrimonium Philip Verstappen (Pro) mogelijk ruimte om te verhuren aan één of twee commerciële zaken. (FSL)