Gemeente onderzoekt autodeelsysteem

Mogelijk kan er in de toekomst in de gemeente Boechout gebruik gemaakt worden van een autodeelsysteem. Het gemeentebestuur hield een enquête bij haar inwoners om te polsen naar hun interesse. In totaal namen 117 mensen deel aan de bevraging. Daarvan gaven 103 mensen aan dat ze wel interesse hebben in een autodeelsysteem. Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). De deelwagen wordt alleen gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer hij niet nodig is, kan iemand anders de wagen gebruiken. De gemeente gaat nu verder bekijken welk systeem van autodelen het best zou passen bij de toekomstige gebruikers. (ADA)