Boechout vraagt België neen te zeggen tegen kernwapens

In een motie gericht aan de federale regering roept Boechout België op om haar verantwoordelijkheid te nemen en op een constructieve manier mee te werken aan een verbod op kernwapens. De gemeenteraad keurde de motie goed.

132 landen van de Verenigde Naties hebben in 2016 een resolutie goedgekeurd om onderhandelingen op te starten over een internationaal verdrag dat kernwapens verbiedt. België was een van de 38 landen die tegen de resolutie stemden. Daarom richt de gemeente Boechout in een motie een dringende oproep aan de Belgische regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen beding meer gebruikt worden. Daarbij wordt de Belgische regering gevraagd om, overeenkomstig het regeerakkoord, op een constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens. Burgemeester Koen T'Sijen: "Nucleaire wapens zijn immorele massavernietigingswapens die geen grenzen kennen. "


De motie zal overhandigd worden aan de bevoegde ministers en het Belgische parlement. (ADA)