Nieuwe straatnamen wel op de bordjes, niet in GPS

Sinds begin dit jaar zijn er in Bocholt wel enkele nieuwe straten bij gekomen en kregen andere straten een nieuwe naam, maar digitaal is deze aanpassing nog niet doorgevoerd. Bij gebruik van GPS kan dat voor hinder zorgen. Dat is niet de fout van de gemeente, dat alle stappen heeft ondernomen. Het probleem ligt bij het CRAB en de technologie die hierachter zit. Zij ondervinden bepaalde kinderziektes en de software is niet compatibel met de oudere software van bedrijven.


Het einde is nog niet meteen in zicht, het kan tot twee jaar duren vooraleer de problemen zijn opgelost. (BVDH)