Infomarkt over zandwinningsproject

Op de terreinen van de Kempische Zandgroeven Winters aan de Kettingbrugweg en op de terreinen van het vroegere buskruitfabriek PRB in Kaulille zijn er plannen voor een grote zandwinning. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet.


Tijdens een infomarkt in GC De Kroon in Kaullile kunnen de inwoners informatie krijgen over het project 'De Zandbron'.


Morgen donderdag 24 maart van 19 uur tot 21 uur en op zaterdag 26 maart van 10 uur tot 16 uur geven leden van de stuurgroep uitleg bij het project. Van 29 maart tot eind april is de infomarkt eveneens toegankelijk.


"In 2018 kan er gestart worden met zandwinning. Eerst moeten er enkele procedures doorlopen worden zoals een openbaar onderzoek", zegt schepen Jan Schrijvers.


Er zou zand gewonnen kunnen worden voor een periode van zeker 30 jaar. "De site ligt aan het kanaal wat het transport eenvoudiger maakt. Na de zandwinning zijn mooie projecten mogelijk zoals een extra bedrijventerrein, recreatie, natuur, landbouw, vakantiewoningen en een tiental woningen. Daarom is het een meerwaarde voor Bocholt en Vlaanderen", besluit Schrijvers. (GBO)