"Het doel? Volledige kustlijn netjes houden"

VRIJWILLIGE AFVALRUIMERS HEBBEN AMBITIEUZE PLANNEN

Afgelopen zomer, toen het extra druk was op het strand, hadden de vrijwilligers de handen vol.
Foto Proper Strand Lopers Afgelopen zomer, toen het extra druk was op het strand, hadden de vrijwilligers de handen vol.
De Proper Strand Lopers zijn nog maar twee jaar bezig en hebben nu al meer dan 4.600 leden. Ze verzamelen een pak meer afval dan in het begin. Onder meer in Wenduine en Blankenberge houden enkele ijverige vrijwilligers het strand proper. Het is hun bedoeling om in de toekomst aan de hele kust aanwezig te zijn.

De Proper Strand Lopers proberen niet enkel mensen warm te maken om zorg te dragen voor hun omgeving door hun eigen afval op te ruimen, maar inspireren ook anderen om afval op te rapen. De formule blijft na twee jaar een succes, met meer dan 4.600 leden voor de Facebookgroep waarmee het hele verhaal gestart is. Zo raapte de organisatie tussen september 2017 en augustus 2018 in totaal 159.789 liter afval op, enkel en alleen door individuele opruimacties. Dat is meer dan drie keer zoveel dan vorig jaar. Hoe ze te werk gaan? Een lid plaatst foto's op Facebook en dan gaan vrijwilligers aan de slag. Er waren in totaal 1.952 foto's. Op basis van het geplaatst bericht wordt geschat om hoeveel afval het gaat. "En zo kunnen we ook heel wat gegevens verzamelen", vertelt Tim Corbisier van de Proper Strand Lopers. Daarnaast werden ook gezamenlijke acties georganiseerd. Zo werd 25.889 liter afval opgeruimd door 1.752 vrijwilligers, meer dan drie keer zoveel dan vorig jaar. "De vrijwilligers zijn alles", klinkt het bij de organisatie. Onder meer tussen O'Neill surfclub en Kiteclub Icarus in Blankenberge, in De Haan ter hoogte van de Zwarte Kiezel en in Wenduine wordt regelmatig opgeruimd. Er wordt het meeste geruimd in Oostende. Dat komt vooral omdat de meeste leden hier wonen. Als de resultaten van het zomerproject #DeStrandhelden echter weggelaten wordt, toen werd zo'n 13.000 liter afval opgeraapt, is het resultaat ongeveer gelijk aan wat er in Wenduine werd geruimd.

Halftijdse medewerker

De Proper Strand Lopers probeert met hun jaarverslag en andere documentatie hun inspanningen ook een wetenschappelijke onderbouw te geven. Zo gaan ze ook bekijken wat de voornaamste redenen zijn waarom er op een bepaald moment of een bepaalde plaats veel afval werd gevonden.


"Vooral de wind en temperatuur spelen een bepalende factor. Dit zijn elementen die bepalen of er veel afval uit de zee aanspoelt. We hebben gemerkt dat er na een lange periode van kalme weersomstandigheden er een beperkte stijging is van de hoeveelheid afval dat aan de kust wordt aangetroffen", is de conclusie. In de toekomst wil de groep de banden aanhalen met alle tien kustgemeenten en een halftijdse medewerker aanwerven waardoor het gemakkelijker zal worden om acties te organiseren in alle kustgemeenten.