Stad plaatst tenniscomplex op de markt

TONY VAN GALEN
Het stadsbestuur heeft het licht op groen gezet om het verlaten tenniscomplex aan de Katteberg op te waarderen. "We zoeken een privé-investeerder die een nieuw tenniscentrum bouwt en uitbaat", zegt schepen van Sport Guy Swennen.

De stad kocht het tenniscomplex begin juni voor 470.000 euro van de private eigenaar. Sindsdien ligt het terrein er verlaten bij. "We lieten het wel opkuisen", zegt schepen Swennen. "Zo is de keuken in de cafetaria uitgebroken, werd het onkruid gewied en zijn er hekken rond het terrein geplaatst. Verder hebben we de ledlampen en pylonen weggenomen en in ons magazijn opgeslagen, om te voorkomen dat ze gestolen worden."

Erfpacht

Het tennisterrein zal met een publiek-private samenwerkingsformule uitgebaat worden. "Wij blijven eigenaar van het terrein van een hectare groot en een private investeerder komt met geld over de brug om een nieuw complex uit de grond te stampen. Hij krijgt het domein in erfpacht. Zo houden we een vinger aan de pols. De nieuwe uitbater moet wel eerst een haalbaar economisch-financieel plan voor het complex kunnen voorleggen.


Tegen mei of juni volgend jaar hoopt de stad dat er opnieuw getennist kan worden aan de Zeepstraat.


(LXB)