Ruim 1.500 handtekeningen tegen paardencentrum

Enkele bewoners komen de ruim 1.500 handtekeningen overhandigen aan burgemeester Frieda Brepoels.
Foto Coenen Enkele bewoners komen de ruim 1.500 handtekeningen overhandigen aan burgemeester Frieda Brepoels.
Leden van het comité Buurt voor natuur, dat actie voert tegen de inplanting van een grootschalige manège op de Kiep in Eigenbilzen met stallen voor 50 paarden, ringpistes en uitloopweiden, cafetaria en parking, hebben gisteren een petitie overhandigd aan burgemeester Frieda Brepoels.

Sinds mei dit jaar hebben ze 1.552 handtekeningen bij elkaar gehaald. Volgens buurtbewoners is de Kiep op het gewestplan ingekleurd als een zone voor recreatie en is er geen plaats voor een paardencentrum. Ze vrezen dat het nog jonge bos - dat er spontaan is ontstaan - moet gekapt worden. Verder vrezen ze dat hun rust verstoord wordt door op- en afrijdende paardentrails. Ook de geur boezemt hen angst in.

Behandeling op 18 juni

Eerder werden al tientallen bezwaren van bewoners van de Litsebeek en aanpalende straten in de omgeving van de Kiep aan het schepencollege overgemaakt. Het college zal naar eigen zeggen de bezwaren op maandag 18 juni behandelen. En daarna moet het beslissen of het al of niet een bouwvergunning toekent aan de familie Moors, die het plan woor de bouw van de manège heeft ingediend. (LXB)