Nieuw kunstwerk vat dorpsgeschiedenis samen

Schepen Guy Swennen en kunstenaar Jan Cox en bij het kunstwerk.
Foto Bart Borgerhoff Schepen Guy Swennen en kunstenaar Jan Cox en bij het kunstwerk.

Aan de vijver in park Edelhof werd een bijzonder kunstwerk van Jan Cox onthuld. De hele geschiedenis van Munsterbilzen zit er op subtiele wijze in vervat.


Burgemeester Frieda Brepoels en schepen van Cultuur Guy Swennen onthulden het kunstwerk, in de vorm van een klooster, onder het goedkeurend oog van tientallen 'Kabotseköp', zoals de inwoners van Munsterbilzen worden genoemd. Die naam verwijst naar het dorp als planten- en bloemendorp bij uitstek.


Ook naar de abdij, die volgens de legende in 670 werd opgericht door de heilige Landrada, wordt verwezen in het werk. In het Evangelarium, een liturgisch boek uit 1096, dat bewaard werd in de abdij staat één van de oudste zinnen in het Nederlands: "tesi samanunga was edele unde scone!" ofte "Het klooster was edel en schoon".


Die zin staat dan ook op de achterkant gegrift. (LXB)