"We willen duidelijkheid over werken"

OP VRAAG NATUUR & BOS LEGT STAD HERSTELWERKEN BOSSEN STIL

Medewerkers hebben 1.800 kilogram metaal en ander vreemd materiaal uit het puin geplukt.
Karolien Coenen Medewerkers hebben 1.800 kilogram metaal en ander vreemd materiaal uit het puin geplukt.
Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft gisteren beslist om al het betonpuin te verwijderen uit de Schoonbeekse bossen. Dat gebeurde op vraag van het schepencollege van Bilzen. De werken aan de bospaden werden vorige week stilgelegd na protest en worden vanavond besproken op de gemeenteraad.

"Het is op vraag van de stad dat we besloten hebben de werken stop te zetten", laat Lise Hendrick, de regiobeheerder bij het ANB voor de Hoge Kempen, weten. Verder stuurde de stad een brief naar Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Hierin vraagt burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) dat de minister duidelijkheid verschaft over de omstandigheden waarin de herstelwerken gebeuren. Het waren de buurtbewoners die alarm sloegen toen ze in de bossen vaststelden dat in het betonpuin (onderlaag op de paden, later komt er nog een toplaag over, red.) grote hoeveelheden metaal en plastic werden aangetroffen.

Niet alleen steengruis, maar ook hele stukken metaal werden in het puin gevonden.
Karolien Coenen Niet alleen steengruis, maar ook hele stukken metaal werden in het puin gevonden.

Stopzetting

"Voor het puin hebben we een attest afgeleverd waarin staat dat slechts 1 procent metaal en 5 procent vlottende materialen zoals plastic in het puin mag zitten. Medewerkers van een sociale werkplaats hebben 1.800 kilogram metaal en ander vreemd materiaal uit het puin geraapt. Dat is ver onder de norm", liet Hendrick horen. "Toch vinden we dat er nog te veel metaal en plastic in het puin zit. Bovendien gaat een onafhankelijk bureau het puin onderzoeken." Buurtbewoners kregen vorige week van ANB tekst en uitleg over het waarom van het stilleggen van de werken en het gebruik van recuperatiemateriaal (betonpuin). Hetgeen gebeurde op een infowandeling van het hier vermelde agentschap.


Belangrijk in het dossier is ook de vraag of ANB een stedenbouwkundige vergunning nodig had om werken uit te voeren op openbaar domein. De Schoonbeekse bossen zijn eigendom van ANB, de bospaden zijn van de stad. "We zijn de mening toegedaan dat voor de aanleg van nieuwe paden in de bossen een vergunning is vereist maar dat geldt niet voor heraanleg van bestaande boswegen", aldus Lise Hendrick. Juist hierover wil de stad uitsluitsel van minister Schauvliege. "De voorbije weken was er enkel discussie maar geen duidelijkheid", stelde de burgemeester. "We blijven met vragen zitten. Welke materialen zijn gebruikt en waar komen ze vandaan? Kan je zomaar wegen aanleggen in een bos? Heeft ANB hiervoor geen vergunning nodig? En is het nodig boswegen te verharden? Zolang er geen duidelijkheid wordt verschaft, worden er geen werken meer in de bossen uitgevoerd."