"De Kiep moet bosgebied blijven"

NATUURVERENIGINGEN PROTESTEREN TEGEN KOMST ENORME MANÈGE

Steven Meuwissen en Sarah Colaianni van actiecomité Buurt voor Natuur.
Foto Bart Borgerhoff Steven Meuwissen en Sarah Colaianni van actiecomité Buurt voor Natuur.
Natuurpunt, Orchis en de Limburgse Milieukoepel hebben bij de stad bezwaar aangetekend tegen het plan van Limburgs Landschap de Kiep. Die vzw verkoopt een stuk natuur aan het kanaal in Eigenbilzen voor 350.000 euro aan de familie Moors, die er een manège voor 50 paarden wil bouwen.

"Een natuurvereniging mag niet speculeren met natuur", verklaart Gust Feyen van de Milieukoepel het protest.


Frans Verstaeten, directeur Limburgs Landschap, is het niet eens met de kritiek: "We doen dit niet om er geld aan te verdienen. Integendeel, door de verkoop kunnen we elders in de provincie 23 hectare natuur aankopen. Die gronden liggen in natuurgebied dat we vandaag al beheren."


De Kiep is deels recreatiezone, deels parkgebied. "Een manège hoort niet thuis in gebied waar spontaan een bos is ontstaan", vertelt Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg."Aanvankelijk was de Kiep een zandgroeve, die bij de verbreding van het kanaal weer is dichtgegooid. En daar zijn dan berken en dennen gegroeid. Bovendien is de ondergrond heide. En in Lmburg zijn er al te weinig zulke gebieden.

Buurt voor Natuur plaatste dit opvallende bord aan de bosrand.
Borgerhoff Buurt voor Natuur plaatste dit opvallende bord aan de bosrand.

Beschermde habitat

Ook voor Orchis, natuurvereniging uit Bilzen, met De Kiep natuurgebied blijven. "Je vindt er gevarieerde vegetatie", zegt Jos Bijnens, voorzitter van Orchis. "Rond het gebied liggen groene parels, zoals het reservaat De Hoeffaert en de Munstervallei." Zijn collega van de Milieukoepel voegt daar nog aan toe dat de Kiep een beschermde habitat is voor vogels en tot het Vlaams Ecologisch Netwerk behoort.


Een punt van discussie blijft of de Kiep een 'waardevol natuurgebied' is. "Het gaat om een jong bos dat zich verder zal ontwikkelen", aldus Feyen. "Als het gebied goed beheerd wordt, dan kan de heide na het uitdunnen van het bos opnieuw bloeien."


Volgens Limburgs Landschap, dat het gebied dus wil verkopen, gaat het om een pioniersbos. "Het is hooguit 30 à 40 jaar oud. Eigenlijk staan er bomen die overal kunnen groeien. En De Kiep ligt in een recreatiezone met park", aldus Verstraeten.


Buurt voor Natuur, het actiecomité van de bewoners van de Litsebeek en omliggende straten rond de Kiep, organiseert een petitie tegen de komst van de manège. "We hebben al meer dan 1.000 handtekeningen verzameld. En we gaan door. Zo geven we de stad het signaal dat dit niet kan voor de buurt. We zullen hard blijven vechten voor het behoud van de Kiep", besuit Karen Schabregs van het comité.