4.500 euro voor monument in 'martelaarsdorp'

Het project 'Oprichting vredesmonument in 'martelaarsdorp' Korbeek-Lo' ontvangt 4.500 euro subsidie van de provincie Vlaams-Brabant. Het project omvat de oprichting van een geheel nieuw 'vredesmonument' met tekstuele component op een historisch relevante locatie in Korbeek-Lo, op de hoek van Tiensesteenweg (N3) en Ridderstraat.


Het monument eert de lokale oorlogsslachtoffers, gesneuvelde soldaten en oud-strijders, waarvan velen niet op bestaande herdenkingsmonumenten vermeld staan. Onthulling op 11 november. "Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse projecten ondersteunen die op onroerende wijze het WOI-verleden in herinnering houden of die (de omgeving van) onroerend erfgoed dat in directe relatie staat tot WOI, opwaarderen. Zij brengen op een duurzame en historisch onderbouwde manier WOI-gerelateerde gebeurtenissen, personen en plaatsen of ruimtes betekenisvol onder de aandacht", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. (ADPW)