Ga naar de mobiele website
^ Top

Rusthuis in Middenheide

De vzw Ouderenzorg Waasland heeft van het Beverse OCMW een nieuw perceel grond in erfpacht gekregen voor de bouw van een woonzorgcentrum.

Het gaat om een stuk grond in de verkaveling Middenheide. De vzw had eigenlijk interesse om op de site van rusthuis De Linde in Haasdonk een nieuw woonzorgcentrum te bouwen. De erkenning van het bestaande OCMW-rusthuis vervalt immers in 2019. Op die korte termijn slaagde de vzw er echter niet om subsidies te krijgen. Daarom besloot het OCMW met eigen middelen een nieuw rusthuis te bouwen in Haasdonk. Voor de capaciteit aan bedden die de vzw nog in portefeuille heeft, krijgt ze nu dus een perceel grond aangeboden in de Middenheide in Beveren. Het OCMW geeft de grond in erfpacht. (PKM)Meld een bug