Protest tegen omheining rond natuurgebied

Het Agentschap Natuur en Bos heeft bij de gemeente Beveren een aanvraag ingediend om natuurcompensatiegebied Putten-West volledig te omheinen met een draad van twee meter hoog. Die zou moeten dienen om de vos bij de vogels in het gebied vandaan te houden. "De maatregel lijkt vooral te illustreren dat het een illusie is om te denken dat natuur gelijk waar en ten allen tijd door mensenhanden kan gecreëerd worden", zegt Jan Creve van het actiecomité Doel 2020. Het actiecomité vreest bovendien dat de maatregel snel zal uitgebreid worden. "Daardoor dreigt de polder op tal van plaatsen in Kieldrecht, Doel, Verrebroek doorsneden te worden met een metershoge afsluiting. Zo zullen - als het plan doorgaat - de bewoners van de Pillendijk rechtstreeks op de twee meter hoge afsluiting moeten kijken." Het openbaar onderzoek loopt nog tot 8 september. (PKM)