Personeel mag enkel per twee werken

BEVEILIGING DOEL 4 OPGEDREVEN NADAT SABOTAGE KERNCENTRALE STILLEGT TOT SEPTEMBER

In de kerncentrale van Doel moeten alle werknemers voortaan per twee een machinekamer binnengaan. Ook in de centrale van Tihange is sinds gisteren de extra veiligheidsmaatregel van kracht. Zolang de saboteur niet gevonden is, wil men geen risico's nemen.

De kerncentrale van Doel was al één van de best beveiligde sites van ons land, maar sinds gisteren is de veiligheid er nog opgedreven. Er wordt strenger gecontroleerd wie de centrale binnengaat en ook in de technische ruimtes kom je als personeelslid niet zomaar binnen. Tot de saboteur gevonden is, moeten in Doel alle werknemers voortaan per twee een machinekamer binnengaan. Opvallend: ook in de kerncentrale van Tihange ging gisteren dezelfde nieuwe veiligheidsmaatregel van kracht, op vraag van het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC).


"Voortaan kom je in de centrales pas in de buurt van technische installaties als er iemand anders bij is", zegt Marc Roedolf van de socialistische vakbond ACOD. Het komt er dus op neer dat de collega's er voortaan mekaar zo'n beetje in de gaten moeten houden. Het FANC bevestigt dat het 'four eyes'-principe, dat op bepaalde - meer risicovolle - locaties standaard van toepassing is, voortaan wordt ingesteld "voor alle technische perimeters". Electrabel, uitbater van de kerncentrale, wil niets aan het toeval overlaten.


Sinds vorige week dinsdag ligt reactor 4 in Doel stil, nadat een of meerdere personeelsleden bewust 65.000 liter smeerolie van een turbine lieten weglopen, waardoor deze oververhit raakte en de reactor automatisch stilviel. Kwaad opzet, zo lijkt het, maar de schuldige is nog steeds niet gevonden.

60 werknemers

Intussen wordt het onderzoek in het grootste geheim gevoerd, naar verluidt door Antwerpse terreurspeurders, wat duidelijk maakt dat het gerecht de dreiging meer dan ernstig neemt. Het onderzoek zou zich toespitsen op een zestigtal personen. Zij zijn allen, zo blijkt uit de gegevens van hun badge die ze overal moeten scannen, in de machinekamer geweest kort vooraleer de turbine stilviel. "De ondervragers zullen in eerste instantie aan deze mensen vragen waar ze juist geweest zijn en wat ze eventueel opgemerkt hebben", aldus Roedolf. De machinezaal is niet zomaar een klein kamertje, maar een enorm gebouw van 60 bij 120 meter, met verschillende verdiepingen. Naast het badgesysteem gebeurt de identificatie binnen de centrale ook met camera's en een weegschaal die bekijkt of het gewicht van de badgende persoon overeenkomt met het geregistreerde gewicht.

Nog niemand ondervraagd

Bij het parket wil men geen commentaar kwijt over het onderzoek of de timing van ondervragingen. In vakbondskringen valt te horen dat nog geen enkele werknemer officieel ondervraagd zou zijn. Intussen raakte ook bekend dat Doel 4 nog een maand langer dan gepland stil zal liggen. De turbine is na de sabotage blijkbaar effectief beschadigd geraakt. Momenteel werkt een team van 110 tot 160 personen in twee shiften per dag om de turbine van 1.039 MW te demonteren en om vast te stellen hoe groot de schade precies is. Eerst werd gedacht dat de kernreactor op 18 augustus opnieuw zou kunnen worden opgestart, maar dat is niet meer haalbaar. "We zijn verplicht om de markt over de onbeschikbaarheid te informeren. Voorlopig hebben we 15 september vooropgesteld, al kan die datum nog naar voren of achteren worden opgeschoven", klinkt het bij Electrabel.


In 2007 stond de energieproducent nog voor schut nadat de toenmalige 29-jarige Antwerpse activiste Anja Hermans een tiental keer de kerncentrale binnendrong. "Elke idioot met wat oorlogstuig in z'n handen kan midden in de nacht zijn slag daar slaan en een ramp veroorzaken", zo concludeerde zij toen in een rapport.