Nood aan lokalen voor verenigingen opgelost

OOK TWEE NIEUWE ZALEN ACHTER KATHOLIEKE KRING

Bert Jacobs en Johan Smet in één van de twee nieuwe cultuurzalen achter de Katholieke Kring.
Foto Kristof Pieters Bert Jacobs en Johan Smet in één van de twee nieuwe cultuurzalen achter de Katholieke Kring.
Alle cultuurverenigingen hebben opnieuw een dak boven het hoofd. Door de verkoop van Huis Lombaert aan de Sint-Maartencampus was er heel wat nood aan lokalen ontstaan. De plaatselijke cultuurraad, die tachtig verenigingen vertegenwoordigt, ging samen met de gemeente op zoek naar een oplossing. Na de afwerking van het Erfgoedhuis Hof ter Welle vormen twee nieuwe zalen achter de Katholieke Kring in de Pastoor Steenssensstraat het sluitstuk.

De cultuurverenigingen in Beveren halen opgelucht adem. De voorbije jaren hadden ze moeite om voldoende lokalen te vinden voor activiteiten en vergaderingen. Tot enkele jaren geleden konden ze terecht in twee ontmoetingscentra: Huis Piers en Huis Lombaert. Huis Piers werd een aantal jaren geleden verkocht en is intussen een horecazaak.


Daarna verkocht het gemeentebestuur ook Huis Lombaert aan de Sint-Maarten Bovenschool. Sinds februari 2016 is de school gestart met haar eigendom deels in gebruik te nemen. Twee ruimtes op de bovenverdieping moesten een plek bieden aan twee OKAN-klassen voor anderstaligen. Sinds begin dit jaar moest ook de rest van het gebouw ontruimd worden.

Ongerustheid

Er was heel wat ongerustheid ontstaan bij de cultuurverenigingen. De plaatselijke cultuurraad van Beveren telt immers tachtig verenigingen die regelmatig gebruik maken van gemeentelijke lokalen. Volgens schepen van Cultuur Johan Smet (N-VA) is de lokalennood echter opgelost. "De grootste nood was al geledigd door de nieuwe infrastructuur in het kasteel Hof ter Welle dat gerenoveerd en omgebouwd werd tot erfgoedhuis", legt hij uit. "In de kapel kunnen kleinschalige concerten of lezingen plaatsvinden. Daarnaast is het aanbod aan vergaderruimte in één klap verdubbeld."


Zopas werden ook twee nieuwe vergaderzalen in gebruik genomen achter zaal Katholieke Kring in de Pastoor Steenssensstraat. "Het gaat om de vroegere jeugdbibliotheek", legt Smet uit. "We hebben die omgebouwd tot twee vergaderzalen met een capaciteit voor respectievelijk 25 en tien personen. Verder is er ook in het kasteel Cortewalle ruimte vrijgekomen door de ingebruikname van het Erfgoedhuis. Daar zit voorlopig alleen de kantschool. Tot slot mogen we ook een lokaal gebruiken in het Freethielstadion, waar enkele verenigingen intussen dankbaar gebruik van maken. We kunnen nu met zekerheid stellen dat er niet langer een nood bestaat aan lokalen."

Kerk

Bert Jacobs, voorzitter van de plaatselijke cultuurraad Beveren, reageert erg tevreden. "In de nieuwe vergaderzalen achter de Katholieke Kring hebben we ook opbergkasten voorzien zodat verenigingen niet altijd hun materiaal moeten meesleuren. Onder meer Fragma 13, De Beverse Fotoclub en Viva zullen hier hun vaste uitvalsbasis hebben. Er is ook een kleine kitchenette zodat men de leden iets kan aanbieden van koffie of frisdrank."


Intussen ligt er ook een plan op tafel om de kerk aan de overkant van de straat te verwerven en om te bouwen tot een culturele zaal. Schepen Johan Smet is alvast voorstander. "Lokale verenigingen kunnen altijd gebruikmaken van de schouwburg van Ter Vesten, maar een zaal voor een 150-tal personen zou geknipt zijn voor iets meer kleinschalige voorstellingen."