Nieuwe huisvesting voor technische diensten

De technische diensten zullen in de toekomst gehuisvest worden in de kmo-zone Doornpark, waar vandaag nog enkele voetbalpleinen liggen.
Foto Kristof Pieters De technische diensten zullen in de toekomst gehuisvest worden in de kmo-zone Doornpark, waar vandaag nog enkele voetbalpleinen liggen.
Het schepencollege van Beveren heeft beslist om een nieuw onderkomen te bouwen voor de eigen technische diensten.

De beslissing om de technische diensten te herhuisvesten werd eigenlijk al acht jaar geleden genomen, maar het ontwerp viel met een prijskaartje van 10 tot 15 miljoen euro nogal duur uit en belandde het dossier in de koelkast. Een andere reden was de bouw van het nieuwe Administratief Centrum. Nu de bouw daarvan volop bezig is, wil het gemeentebestuur de herhuisvesting van de technische diensten terug op tafel leggen. "De dienst Wegen en Gebouwen zit al vele jaren met een gebrek aan ruimte. Momenteel worden loodsen gehuurd om alle materiaal te kunnen opbergen. Ook de groendienst zit vrij krap gehuisvest. Bedoeling is nu om alle technische diensten onder één dak te brengen", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

Kmo-zone Doornpark

De keuze van het college viel op de kmo-zone Doornpark. De gemeente had daar al een perceel grond van een paar hectaren gereserveerd. "Nu de principiële beslissing is genomen, gaat de ontwerper opnieuw aan de slag. Dit jaar worden de diensten bevraagd, en het wordt het plan aangepast", gaat de burgemeester verder.


Verzet tegen de plannen is er niet. Zowat alle partijen zijn het er over eens dat de technische diensten beter kunnen verhuizen naar een kmo-zone. De vrachtwagens moeten dan niet meer door de Kasteeldreef. Nu delen zowel de technische diensten als de leerlingen van het GTI en de bewoners van de Bankwegelhof de toegang via de Europalaan. Als de technische diensten verhuizen, zal de oude stelplaats deels worden opgeofferd voor de verdere uitbreiding van de school, maar er kan ook een deel bijgevoegd worden bij de verkaveling Bankwegelhof.


Als de bouw van de nieuwe stelplaats start, moeten wel enkele voetbalclubs wijken. Op de gronden in het Doornpark werden tijdelijk enkele velden aangelegd, omdat er een tekort was aan pleinen. De gemeente plant echter een nieuwe sportzone aan de Glazenleeuwstraat. (PKM)