Nieuwe fietspaden naar haven en polder

De gemeenteraad heeft een princiepsbeslissing genomen om twee nieuwe fietspaden aan te leggen in Kieldrecht, één richting Prosperpolder en één richting Doel en havengebied.


In het gemeentelijk mobiliteitsplan zijn deze twee fietsroutes geselecteerd ten noorden en ten oosten van Kieldrecht. Eén fietspad maakt deel uit van de LAF (Lange Afstands Fietsroute) en het andere maakt deel uit van het BFF (Bovenlokale Functionele Fietsroute). Het eerste deel van de beide routes loopt gelijk: het gedeelte Nieuw-Arenbergstraat tot de Muggenhoek.


Vanaf daar splitsen de routes. Het LAF-fietspad gaat verder via de Muggenhoek en de Petrusstraat naar Prosperpolder. Het BFF-fietspad volgt verder de Nieuw-Arenbergstraat en de Dreefstraat, richting haven. Dit fietspad kan van de mogelijkheid gebruikmaken om aangelegd te worden op de nog aanwezige verlaten bedding van de oude tramlijn tussen Kieldrecht en Doel. Voor het opmaken van een lastenboek moet er wel eerst een ontwerper aangesteld worden. Die zal ook instaan voor het opmaken van de subsidiedossiers. Voor het opmaken van een ontwerp is een budget voorzien van 174.043 euro.


(PKM)