Leegstand en losliggende tegels in Warande

De winkelwandelstraat Warande Shopping bestaat deze maand precies negen jaar en heeft opnieuw te kampen met leegstand.


"We zijn bezorgd want deze structurele leegstand begint op te vallen", zegt gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a). "Van de 65 units staan er nu 10 leeg. Bij enkele is er een speciale regeling getroffen waaronder de leerwinkel." Volgens De Munck dringt een analyse zich op. "Wellicht is er van in het begin een zelf gecreëerd overaanbod aan winkelruimte gecombineerd met de aanhoudende economische crisis. Bovendien is de vraag naar winkelvloeroppervlakte gedaald door onder andere de sterk opkomende e-commerce." Warande Shopping is een privaat initiatief maar volgens De Munck kan het gemeentebestuur wel blijven ijveren dat de winkelstraat aantrekkelijk blijft door in te zetten op echte vergroening. Een ander heikel punt zijn de vele losliggende straatstenen in de Warande. Volgens het college is het probleem bekend maar gaat het om een juridisch dispuut tussen eigenaar en aannemers. Pogingen tot bemiddeling leverden nog geen gunstig resultaat op. (PKM)