Hogere kwaliteitseisen voor nieuwbouwflats

NIEUW REGLEMENT VOOR BOUWERS EN VERBOUWERS

De gemeente wil verdichting met appartementsgebouwen zoals hier in de Willem Van Doornyckstraat stimuleren maar legt vanaf nu wel strengere regels op.
Foto Kristof Pieters De gemeente wil verdichting met appartementsgebouwen zoals hier in de Willem Van Doornyckstraat stimuleren maar legt vanaf nu wel strengere regels op.
Wie in Beveren wil bouwen, zal vanaf nu een reglement krijgen voorgeschoteld met duidelijke regels. Vooral voor appartementen worden de kwaliteitseisen een pak hoger. Zo moet elke flat verplicht een terras hebben van minimum vier vierkante meter.

De gemeenteraad heeft de nieuwe stedenbouwkundige verordening al goedgekeurd maar ze moet nu eerst nog wel bekrachtigd worden door de hogere overheid. Schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) is tevreden met wat nu voorligt. "Wie wil bouwen of verbouwen zal voortaan veel beter weten waar hij of zij aan toe is", vat hij samen. "De interpretatiemogelijkheden worden sterk beperkt omdat een aantal zaken heel duidelijk bepaald zijn. Dit biedt de burger meer rechtszekerheid. Het afleveren van een vergunning zal nu heel transparant en ondubbelzinnig verlopen."


Bij de opstelling van het nieuwe reglement krijgen niet alleen de eigen diensten maar ook plaatselijke architecten heel wat inspraak. De regels zijn nu niet alleen duidelijker maar in sommige gevallen ook strenger. De eisen die de gemeente stelt, zijn vaak hoger dan in de rest van Vlaanderen. "We willen namelijk ook waken over de kwaliteit", legt Vlegels uit. "De open ruimte wordt schaars dus er zal in de toekomst steeds meer verdichting komen met appartementen. Dit mag echter niet ten koste gaan van comfort. Daarom leggen we een aantal minimumquota op. Zo moet elk appartement over een berging beschikken en een terras van minstens 4 m². Verder moet er aandacht gaan naar stallingsmogelijkheden voor fietsen en uiteraard moet er verplicht ook parkeergelegenheid worden voorzien. Vanaf 12 appartementen wordt de bouwheer verplicht om deels ondergronds te gaan, ook al is er ruimte achter het gebouw. Het is immers ook voor de buren geen zicht als de tuin één grote parking zou worden. Nog een voorbeeld van een kwaliteitseis is dat een slaapkamer altijd een rechtstreekse lichtinval moet hebben."

Begrip

Voor het bouwen of verbouwen van individuele woningen worden regels dan weer vaak soepeler. "We tonen begrip voor bepaalde historische situaties", vervolgt Vlegels. "Bij een smal rijhuis zal men dan bijvoorbeeld dieper of hoger mogen bouwen. We willen toch aan een gemiddelde vloeroppervlakte geraken van 75m². Andere bouwstijlen worden ook toegelaten als dat voor 30% van de huizen reeds het geval is."


De schepen benadrukt wel dat verkavelingsvoorschriften nog altijd voorrang zullen hebben op de gemeentelijke verordening. "In woonwijken gelden er immers andere regels en per verkaveling blijven er strikte afspraken bestaan." De verordening zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de gemeente en zal ook in handige brochures worden gegoten met een checklijst van degene die een bouwaanvraag wil indienen.