Havens onderzoeken mogelijke samenwerking

De havenbesturen van Zeebrugge en Antwerpen hebben opdracht gegeven aan twee studiebureaus om een samenwerking tussen beide havens te onderzoeken. Sinds begin dit jaar worden er constructieve gesprekken gevoerd tussen de havenbesturen. Deze hebben nu dus geleid tot het gezamenlijk opstarten van een onderzoek dat zal worden uitgevoerd door Deloitte en Laga. Een samenwerking is maar aan de orde als beide havens hier versterkt uitkomen. Het uitganspunt is het aanvullend karakter van beide havens. Het onderzoek zal vermoedelijk worden afgerond tegen begin 2019. Beide havens willen pas na afloop communiceren om het onderzoek discreet en sereen te laten verlopen. (PKM)