Haven breekt opnieuw records

Na een record in het eerste kwartaal, kende de haven van Antwerpen ook een uitstekend tweede kwartaal met mei als beste maand ooit.


De haven behandelde in de eerste zes maanden van het jaar 118.648.143 ton goederen, een forse stijging van 6,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste driver blijft de containertrafiek die opnieuw een stevige groei van 8,2% noteerde ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017. Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf is tevreden maar benadrukt ook dat de eerdere prognoses kloppen en dat de haven in snel tempo de maximale containercapaciteit zal bereiken. "In de afgelopen periode hebben we onze optimale capaciteitsgrens op de terminals vóór de sluizen ruim overschreden, wat concrete gevolgen kan hebben voor de efficiëntie. We blijven daarom beklemtonen dat bijkomende containercapaciteit voor de sluizen hoogdringend is." (PKM)