Crisiscentrum test alarmsirenes

De dienst Alarmering van het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken plant op donderdag 5 oktober tussen 12 en 13.30 uur een luide test van de alarmsirenes die onder haar beheer vallen. Deze test is bedoeld om de bedrijfsklaarheid van het netwerk te controleren. Bij noodsituaties kunnen de sirenes ingezet worden om de bevolking te alarmeren. De sirenes zijn opgesteld rond de kerncentrale van Doel en Seveso-ondernemingen met een hoger risico. Op het ogenblik van de test klinkt een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal klinkt uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap 'Proefsignaal'. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer één minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer drie minuten en kan het ook meermaals worden herhaald. Voor meer info: 0800-94 113 van 4 oktober tot 7 oktober van 9 tot 16 uur. Inwoners kunnen hun opmerkingen ook meedelen via be-alert@ibz.fgov.be. (PKM)