College verdeeld over spektakelmusical Studio 100

Het college heeft gisteren formeel beslist om geen vergunning toe te kennen aan Studio 100 voor de opvoering van de spektakelmusical '40-'45 in een tijdelijke evenementenhal op de site van Katoen Natie. Doorslaggevend was het advies van de dienst Veiligheidsrapportering van de Vlaamse overheid. De reden is de aanwezigheid van tal van risicovolle chemische bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Het college is wel verdeeld. CD&V stemde voor een vergunning, maar met bijkomende voorwaarden. N-VA stemde tegen en volgt het advies van de dienst Veiligheidsrapportering. Omdat N-VA één zetel meer heeft in het college is het dus een weigering geworden.

Massa volk

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Dit is en blijft een gemiste kans voor Beveren. Er is nood aan een maatschappelijk debat over de waarde van deze adviezen. Bij de opening van de Kieldrechtsluis stond er dagenlang een reuzenrad en voor de viering van het jubileum van Katoen Natie was er ook een massa volk. Als ik advies vraag voor de Havendag, verklaart de cel Veiligheidsrapportering zich echter plots onbevoegd." Schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) zag nu echter geen andere keuze dan een weigering. "Anders zou de volle verantwoordelijkheid bij ons komen te liggen als er toch iets fout zou gaan. Bovendien hadden enkele bedrijven al aangekondigd dat ze tegen een vergunning sowieso in beroep zouden gaan." (PKM)